Edukacja dzieci w domu

Komu przekazać 1% podatku?

Co roku, każdy podatnik ma prawo przekazać jeden procent od swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji zajmujących się pomocą innym i wspieraniem różnych przedsięwzięć z tym związanych. Wystarczy jedynie wypełnić odpowiednią rubrykę przygotowując PIT. Każdy też może wybrać sobie dowolną fundację, której chciałby pomóc. Jedynym warunkiem jest status OPP danej fundacji, czyli musi to być organizacja pożytku publicznego.


read more

Zakładamy fundację

fundację

Foto: imworld.aufeminin.com

Fundacja jest to organizacja pozarządowa, która została powołana dla określonych społecznie bądź gospodarczo celów. Tego typu twór na początku swej działalności zostaje wyposażony w pewien majątek, który przeznaczony jest właśnie na realizację owych celów. To podstawowe informacje dotyczące tego typu organizacji. Mają one jednak jeszcze wiele szczegółowych, aczkolwiek istotnych kwestii.


read more

Przekaż 1 % na OPP

Na OPP można przeznaczać. % swojego podatku. Dla niektórych fundacji otrzymanie takiego wsparcia oznacza bardzo wiele, niekiedy umożliwia nawet dalsze funkcjonowanie. Są jednak fundacje, które na reklamę swojej fundacji, i na przekonywanie do tego by właśnie na nią przeznaczać ten jeden procent, wydają połowę tego co uda im się zebrać.


read more

Jak prowadzić fundację?

http://www.fundacjaradiazet.pl/

Foto: fundacja-opoka.pl

Aby fundacja mogła rozpocząć swoją działalność na rynku, to musi ona uzyskać prawną osobowość. Dlatego też w tym celu powinna zostać zarejestrowana w KRS. Takie postępowanie dotyczące wpisu fundacji do rejestru prowadzi się poprzez sąd rejestrowy, który właściwy jest dla siedziby podmiotu. Ów wniosek dotyczący wpisu do rejestru, który zwany jest w ustawie jako rejestr stowarzyszeń, a także organizacji społecznych oraz zawodowych bądź fundacji składa się na specjalnym formularzu KRS-W20.


read more

Samodzielne decyzje

Każda osoba prędzej czy później musi stać się samodzielna. Niestety w życiu każdego z nas są momenty negatywne, jednak najważniejsze jest, aby umieć wyciągać z nich to co najlepsze. Przede wszystkim powinniśmy szukać własnej drogi w życiu. Tylko w ten sposób będziemy mogli być szczęśliwi. Wiele osób często mówi, że ma nudne życie, nic w tym dziwnego jeśli wykonujemy zawód, który nie daje nam satysfakcji.


read more

Pomoc w usamodzielnianiu

Minęły czasy, kiedy każdy miał prace i dach nad głową. Sytuacja życiowa wcale nie pomaga młodym ludziom usamodzielnić się i pójść na swoje. Trzeba mieć naprawdę wiele uporu i samozaparcia, aby realizować swój cel ułożony w głowie. Dzisiejsza młodzież chcąc się usamodzielnić musi niejednokrotnie stanąć na głowie, aby zrozumieć ten cały chaos i wymogi, jakie stawia przed nimi życie.


read more

Trudna usamodzielniająca się młodzież

Na dzieci z domów dziecka mówi się, że to po prostu trudna młodzież. Z jednej strony nie ma co się dziwić, każdy kto przeżył by takie momenty i chwile jak te dzieci, kto pozbawiony byłby normalnej rodziny i normalnego ciepła domowego ogniska, mógłby popadać w różne stany emocjonalne i mógłby być nazywany trudnym przypadkiem.


read more